Firma

Kariera

Publikacja1
 
 

Proszę o pobranie i zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (link poniżej)

Klauzula informacyjna – rekrutacja

 
 
 
Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna, zatrudni pracowników na stanowiska robotnicze,
w zawodach:
 
 • szlifierz,
 • gwinciarz,
 • operator maszyn i urządzeń,
 • kontroler jakości,
 • ładowacz,
 • konserwator łączników,
 • ślusarz,
 • ślusarz remontowy,
 • kierowca wózka.

mieszkających w Zawierciu lub okolicach – pragnących związać swoją przyszłość zawodową z naszym przedsiębiorstwem.
Kandydatów prosimy o składanie życiorysu i kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub posiadane uprawnienia,
w Dziale Personalno-Organizacyjnym Spółki – osobiście pod adresem: 42-400 Zawiercie; ul. Leśna 10 lub mailowo na adres: sekretariat@eeodlewnia.pl;

 

Prosimy jednocześnie o zawarcie w przekładanych dokumentach adnotacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.)

—————————————-

 

Odlewnia Zawiercie  S.A. 

prosi  osoby ambitne,  dynamiczne,  kreatywne,  nie bojące się nowych  wyzwań   i  mieszkające w okolicach Zawiercia  -   pragnące związać swoją przyszłość  zawodową  z  naszym przedsiębiorstwem-
o składanie:

życiorysu  i  kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

w Dziale Personalno-Organizacyjnym Spółki -  osobiście pod adresem:  42-400  Zawiercie; ul. Leśna 10  lub   mailowo na adres:   sekretariat@eeodlewnia.pl;

 • w celu  nawiązania  współpracy  rekrutacyjnej.

Ze  swej  strony oferujemy:

 • pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość szkoleń, zdobycia doświadczenia, rozwój  zawodowy i realizację własnych ambicji,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • oraz narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska.

Prosimy jednocześnie o zawarcie w przekładanych dokumentach adnotacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  i  przechowywanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  – zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.)

 

 

———————–

 

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu- poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Magazynów.

miejsce pracy:   Zawiercie

 Opis  stanowiska:

 • prowadzenie kompleksowej  gospodarki magazynowej – zarówno w zakresie  zarządzania zapasami surowców i materiałów,   jak i wyrobów gotowych,
 • nadzór nad procesami logistycznymi zachodzącymi  w magazynach,
 • efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową,
 • optymalizacja technologii składowania i  inicjowanie nowoczesnych  rozwiązań organizacyjnych,
 • monitorowanie stanów magazynowych i zgłaszanie konieczności ich uzupełniania,
 • właściwe znakowanie, składowanie i transport surowców, materiałów, opakowań i wyrobów gotowych,
 • przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów  obrotu magazynowego,
 • zarządzanie podległym personelem – planowanie, podział zadań i obowiązków,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe  w obszarze gospodarki magazynowej – mile widziane w firmie produkcyjnej,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi,
 • znajomość rynku usług transportowych,
 • znajomość przepisów dot. transportu drogowego,
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności  pracy pod presją czasu i zadań,
 • pozytywne nastawienie na realizację powierzonych zadań,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność,  dokładność oraz koncentracja,
 • mile widziana znajomość  j. angielskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku,
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie,
 • dobre warunki ubezpieczenia,
 • profesjonalne narzędzia pracy .

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Magazyny 2017 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  – zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.)

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Żeliwa S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 —————————

 

 
Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu  - poszukuje kandydatów na stanowisko:     Inspektor BHP
miejsce pracy:   Zawiercie
 
 Opis  stanowiska:

 • realizacja zadań spoczywających na służbie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i  higieny pracy,
 • prowadzenie dokumentacji BHP,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • wyjaśnianie okoliczności i przyczyn wypadków,
 • wdrażanie i koordynowanie systemów bezpieczeństwa,
 • współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznych sprawującymi nadzór nad podległymi jednostkami.
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP dla pracowników firmy,
 • bieżące doradztwo i sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu BHP,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • inicjowanie i podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania wypadkom,
 • budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy w przemyśle ciężkim,
 • znajomość obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa, ochrony pracy oraz ppoż.,
 • zdolność analizy zagrożeń oraz prowadzenia dochodzeń powypadkowych,
 • skuteczność działania oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych oraz pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie realizowania  PN-N-18001:2004, ISO 9001,
 • mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania  BHP,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • pozytywne nastawienie na realizację powierzonych zadań,
 • umiejętność radzenia sobie z konfliktami,
 • dyspozycyjność,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność,  dokładność oraz koncentracja.
 • obsługa komputera (MS Office, Internet).

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku,
 • pakiet socjalny,
 • dobre warunki ubezpieczenia,
 • profesjonalne narzędzia pracy .

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:

Inspektor BHP 2018  na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym jest  umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  – zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.)

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Żeliwa S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 —————————

Odlewnia Zawiercie S.A. w Zawierciu - poszukuje kandydatów na stanowisko: Elektryk/Elektromechanik 

miejsce pracy:   Zawiercie 
 
Opis  stanowiska:

 • utrzymywanie w sprawności urządzeń produkcyjnych, rozdzielni i podstacji elektrycznych oraz instalacji,
 • szybkie i skuteczne eliminowanie zagrożeń awaryjnych, usuwanie bieżących usterek i nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji,
 • prowadzanie  przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac,
 • tworzenie zapotrzebowań na niezbędne części zamienne oraz materiały techniczne konieczne do właściwego funkcjonowania podległych urządzeń i instalacji,
 • definiowanie i eliminacja  wszelkich nieprawidłowości sprzecznych  z zasadami BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
 • minimum  2 letnie doświadczenie w  zakresie utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektro-energetycznych,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz czytania schematów elektrycznych,
 • posiadanie uprawnień SEP do 1kV, mile widziane do 15kV,
 • mile widzialne uprawnienia:  operatora  konserwatora suwnic i wciągników, kierowcy wózka widłowego czy  spawalnicze,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • przestrzeganie zasad i standardów BHP przyjętych w zakładzie,
 • pozytywne nastawienie na realizację powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności  pracy pod presją czasu i zadań,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność,  dokładność oraz koncentracja,

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku,
 • atrakcyjne  zarobki,
 • dobre warunki ubezpieczenia,
 • profesjonalne narzędzia pracy .

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Elektryk 2018  na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  – zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.)

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Żeliwa S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

ee_popup