Jakość

Certyfikaty

Certyfikaty Spółki lub Firmy

Polityka ZSZ 2017 JPG Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania pdf
cert_ODLEWNIA_PL Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN 18001, wydany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification pdf
1koncesja Koncesja na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  pdf
1decyzja Decyzja do koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pdf
Zaświadczenie – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – wydany przez  Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie pdf

Certyfikaty wyrobów

 

Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie pdf
cert_gazomierzy  Aprobata Techniczna – części złączne do gazomierzy pdf
cert_gaz Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B na łączniki do gazu wydany przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie – części złączne do gazomierzy pdf
Certyfikat zgodności – gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego białego pdf
 Certyfikat GOST-R pdf
 Certyfikat DVGW pdf
 aenor Certyfikat zgodności wyrobów wydany przez hiszpańską jedn. certyf. AENOR  pdf