Kontakt

Zarząd

Maciej Litwiński

Prezes Zarządu

tel. +48 32 67 18 246

maciejlitwinski@eeodlewnia.pl

Sebastian Kliciński

Wiceprezes Zarządu

tel.  +48 32 67 18 246

sebastianklicinski@eeodlewnia.pl

ee_popup