Łączniki do gazu

Łączniki

Łączniki do gazu

 

Oprócz standardowych łączników do gazu Odlewnia Żeliwa oferuje również specjalistyczne łączniki: łączniki A/R1 (nr 601) i nakrętki A/G 1 ¼ (nr 600) przeznaczone jako części złączne do gazomierzy miechowych z króćcami gwintowanymi z gwintem zewnętrznym G 1 ¼ -wg ISO 228-1, stosowanych w instalacjach gazowych zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011P.

Detale te montowane są do gazomierzy i instalacji poprzez monozłącza (stelaże).

stelaz

Służą one do łączenia gazomierzy z armaturą redukcyjną i instalacją gazową w punktach redukcyjno – pomiarowych.
Ciśnienie pracy do 10 kPa.
Temperatura pracy od -30o do + 60o.

Części złączne EE do gazomierzy posiadają:

- Aprobatę Techniczną nr AT/2014-03-10 wydaną przez Instytut Nafty I Gazu w Krakowie
- Certyfikat nr 13/14 na znak bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

 

 

ee_popup