Łuk długi nakrętno – wkrętny 45°

Łączniki

Łuk długi nakrętno – wkrętny 45°

lacz-40 - 22 TECH40-22 tabelka

ee_popup