Oferta

Odlewy precyzyjne

odlewy

Technologia produkcji:

METODA  TRACONEGO WOSKU
metoda ta charakteryzuje się:

  • dużą dokładnością odwzorowania powierzchni
  • dowolnym ukształtowaniem odlewu
  • bardzo dobrą jakością powierzchni
  • obniżeniem kosztów obróbki mechanicznej

odlewy precyzyjne

Masa jednostkowa odlewów:

  • od 0,01 g do 5 kg

Gatunki materiałów:

- staliwa:
= węglowe
= niskostopowe
= wysokostopowe (nierdzewne)
- różne gatunki żeliw:
= szare
= ciągliwe
= wysokostopowe
- metale kolorowe:
= stopy aluminium
= stopy miedzi (mosiądz, brąz)

Tolerancje wymiarowe
wg PN-ISO 8062 – 1997; CT-5; CT-6.

Badanie składu chemicznego staliw i żeliw na spektrometrze.

Koncesja na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Przeznaczenie dla:

  • przemysłu maszynowego
  • energetyki
  • górnictwa
  • przemysłu militarnego
  • przemysłu motoryzacyjnego

 

ODLEWY PRECYZYJNE 345

 

ee_popup