Oferta

Usługi

Oferta:

- badania laboratoryjne:

  • analiza chemiczna żeliwa i złomu stalowego  /analiza spektralna/
    pdfbadania laboratoryjne

 

  • badania wytrzymałościowe i metalograficzne
  • określanie własności materiałów i mas formierskich
  • pomiary sprzętem kontrolno-pomiarowym
  • sprawdzanie /akceptacja/ sprzętu kontrolno-pomiarowego

SPEKTROMETR

 

 

- cynkowanie ogniowe odlewów

- obróbka mechaniczna /gwintowanie/ 1/4 -4

- wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego z różnych tworzyw oraz opracowanie dokumentacji technicznej

- komputerowa symulacja procesów zalewania i krzepnięcia odlewów ze stopów żelaza (żeliwo białe, sferoidalne, szare) w oparciu o program MAGMA 5, umożliwiając optymalizację uzysków i eliminację wad odlewniczych (jamy skurczowe, pęcherze gazowe, węzły cieplne)

ee_popup