ŁĄCZNIKI ŻELIWNE MARKI EE W WYKONANIU CZARNYM

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA (BĘBNOWANIE)

Operacja technologiczna bębnowania to nie tylko wizualna poprawa wyglądu łączników żeliwnych marki EE –  łączniki błyszczące o gładkiej, jednolitej powierzchni a tym samym bardziej estetyczne ale również :

  • wzmocnienie powierzchniowe wytrzymałości łączników poprzez powierzchniowe utwardzenie – mniej uszkodzeń powierzchni przy montażu,
  • uwolnienie naprężeń wewnętrznych występujących podczas odlewania łączników, szlifowania i wysokotemperaturowej obróbki cieplnej,
  • bardzo dobre przygotowanie powierzchni pod cynkowanie, malowanie – powoduje pozamykanie powierzchniowych mikroporowatości,
  • stępienie wszystkich ostrych krawędzi i usunięcie zadziorów – zwiększa bezpieczeństwo montażu.
laczniki czarne