MODERNIZACJA LINII TRAWIALNICZEJ ORAZ PLAN BUDOWY KOLEJNEJ

m600xdOdlewnia Żeliwa w Zawierciu zmodernizowała w tym roku linię trawialniczą, a na przyszły rok planuje zbudowanie kolejnej. Będzie to linia rezerwowa, gdyż ilość zamówień i coraz krótsze terminy ich realizacji nie pozwalają na jakiekolwiek przerwy w pracy.

Trawienie jest procesem chemicznym pozwalającym na usunięcie z powierzchni odlewów substancji niemetalicznych, najczęściej tlenków m.in. żelaza i otrzymanie czystej powierzchni odlewów.
To mniej więcej półgodzinna kąpiel w roztworach beztlenowych kwasów nieorganicznych. Towarzyszy jej powstawanie szkodliwych oparów kwasu.
W Odlewni Żeliwa w Zawierciu w 2007 roku zamontowano skuteczną instalację odciągową, a w kwietniu tego roku wprowadzono kolejne modyfikacje podnoszące jakość produktów i komfort pracy. Linia trawialnicza w Zawierciu jest w pełni automatyczna. Rolą obsługi jest jedynie napełnianie odlewami bębenków ładunkowych i ich wyładunek po procesie trawienia. Teraz podjęta została decyzja o budowie nowej linii.
W najbliższym czasie planujemy wybudowanie drugiej, rezerwowej linii trawialniczej o zbliżonej wydajności. Planujemy, że linia będzie działać już w przyszłym roku – mówi Jarosław Gronowski, Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Nowa linia ma zabezpieczyć ciągłość produkcji Wydziału Ocynkowni w przypadku awarii linii zasadniczej oraz pozwolić na prowadzenie planowych, okresowych robót konserwacyjnych i remontowych bez konieczności czasowego zatrzymywania pracy wydziału. Pośpiech jest o tyle wskazany, gdyż Odlewnia odnotowuje rosnącą ilość zamówień i zobowiązania wobec klientów nie pozwalają na czasowe zatrzymanie pracy, a dodatkowo wdrożono program obsługi klienta, zakładający dostawę produktów dla klientów krajowych w ciągu 24 – 48 godz. Czas dostawy do klientów zagranicznych to tydzień. Jeszcze niedawno terminy te wynosiły odpowiednio 2 – 3 tygodnie i 2 miesiące.