MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RZEŹBIARSKIE “ZNAKI CZASU”

plakat - Międzynanrodowe Sympozjum RzezbiarskieOdlewnia Żeliwa współuczestniczyła w organizowaniu Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego „Znaki Czasu” odbywającego się w Zawierciu w dniach 2 – 15 września 2014 r.
Podczas dwutygodniowego pleneru artyści wykonali w sumie 10 prac, które wkomponowały się w przestrzeń publiczną miasta.

14 września 2014 r. w parku im. Tadeusza Kościuszki odbył się wernisaż rzeźby plenerowej „Znaki Czasu”. Prezentacji rzeźb, które podziwiać można w Alei Pamięci Weteranów oraz ich krótkiej interpretacji dokonali autorzy – artyści rzeźbiarze z Polski, Litwy, Białorusi i Hiszpanii.