UWAGA! WAŻNA INFORMACJA – ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 marca 2018 roku uległa zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna

na:

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy firmy we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla  Odlewni Zawiercie S.A.

Mając nadzieję na dalszą dobrą współpracę, pozostajemy z poważaniem

Zarząd Odlewni Zawiercie S.A.