Odlewnia Zawiercie - film promocyjny

Odlewnia Zawiercie – próby wytrzymałościowe

Odlewnia Zawiercie – prawidłowy montaż śrubunków