Usługi

Badania Laboratoryjne:

 

ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO SPEKTROMETREM

Programy analityczne spektrometru SPECTROMAX X umożliwia wykonanie analizy żeliwa białego, białego ciągliwego, sferoidalnego, szarego, spawalnego oraz złomu spawalnego, stali w poniższych zakresach koncentracji

 

  • badania wytrzymałościowe i metalograficzne
  • określanie własności materiałów i mas formierskich
  • pomiary sprzętem kontrolno-pomiarowym
  • sprawdzanie /akceptacja/ sprzętu kontrolno-pomiarowego

 

 

Inne usługi:

  • cynkowanie ogniowe odlewów
  • obróbka mechaniczna /gwintowanie/ 1/4 -4
  • wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego z różnych tworzyw oraz opracowanie dokumentacji technicznej
  • komputerowa symulacja procesów zalewania i krzepnięcia odlewów ze stopów żelaza (żeliwo białe, sferoidalne, szare) w oparciu o program MAGMA 5, umożliwiając optymalizację uzysków i eliminację wad odlewniczych (jamy skurczowe, pęcherze gazowe, węzły cieplne)