Certyfikaty Firmy

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 EN

Koncesja na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Decyzja do koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Zaświadczenie – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie

Certyfikaty wyrobów

Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Krajowy Certyfikat dla elemntów złącznych do gazomierzy

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych AC010-UWB-0005 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego białego

Certyfikat GOST-R

Certyfikat DVGW

Certyfikat zgodności wyrobów wydany przez hiszpańską jedn. certyf. AENOR