Kariera

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna, zatrudni pracowników na stanowiska robotnicze, 
w zawodach:

 • Kierowców wózków / także  płynny metal
 • Pracowników obróbki skrawaniem: szlifierzy, frezerów, tokarzy
 • Operatorów maszyn i urządzeń
 • Operatorów piecy
 • Operatorów CNC
 • Kontrolerów jakości
 • Ładowaczy odlewów
 • Oczyszczaczy odlewów
 • Formierzy modeli
 • Zalewaczy metalu
 • Modelarzy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • fundusz socjalny / dofinansowanie organizacji świąt, wypoczynku dzieci,  wczasy pod gruszą
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku
Kandydatów  prosimy   o składanie   CV  na  adres :    rekrutacja@eeodlewnia.pl;    
Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

—————————————-

 

Odlewnia Zawiercie  S.A. 

prosi  osoby ambitne,  dynamiczne,  kreatywne,  nie bojące się nowych  wyzwań   i  mieszkające w okolicach Zawiercia  –   pragnące związać swoją przyszłość  zawodową  z  naszym przedsiębiorstwem-
o składanie:

CV  i  kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

w Dziale Personalno-Organizacyjnym Spółki –  osobiście pod adresem:  42-400  Zawiercie; ul. Leśna 10  lub   mailowo na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;  w celu  nawiązania  współpracy  rekrutacyjnej.

Ze  swej  strony oferujemy:

 • pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość szkoleń, zdobycia doświadczenia, rozwój  zawodowy i realizację własnych ambicji
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • oraz narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska

 

Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

———————–

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu– poszukuje kandydatów na stanowisko:

KONSTRUKTOR- TECHNOLOG

miejsce pracy:   Zawiercie 

 

 Opis  stanowiska:
 • projektowanie oprzyrządowania odlewniczego
 • wykonywanie dokumentacji technicznej oprzyrządowania
 • Przeprowadzanie prób technologicznych oraz udział we wdrożeniu dla produkcji seryjnej
 • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wytwarzaniem detali oraz oprzyrządowania odlewniczego
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej
 • Współpraca i wsparcie techniczne dla innych działów firmy
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Znajomość systemów symulacyjnych (MagmaSoft)
 • Znajomość programów CAD 2D/3D (SolidWorks, SolidEdge)
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Chęć dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy
 • Otwartość na nowe pomysły i wyzwania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku
 • Atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • Dobre warunki ubezpieczenia
 • Pakiet socjalny
 • Profesjonalne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Konstruktor- Technolog 2020 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

———————–

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu– poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH 

miejsce pracy:   Zawiercie 

 

 Opis  stanowiska:
 • Kontrola zobowiązań i terminowa realizacja płatności
 • Monitoring spływu należności
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących rozliczania rozrachunków
 • Bieżący kontakt i korespondencja z kontrahentami (banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy, odbiorcy)
 • Bieżący współpraca z pozostałymi działami
 • Wprowadzanie przelewów oraz księgowanie wyciągów bankowych
 • Uzgadnianie i księgowanie kompensat, not odsetkowych itp.
 • Uzgadnianie i księgowanie faktur leasingowych
 • Sporządzanie raportów dot. płatności, należności i zobowiązań
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane: finanse lub rachunkowość)
 • Znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel\
 • Zdolności analityczne
 • Operacyjność, dobra organizacja pracy, dyscyplina, samodzielność
 • Znajomość zagadnień z dziedziny bankowości i księgowości
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku,
 • Atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie,
 • Dobre warunki ubezpieczenia,
 • Pakiet socjalny
 • Profesjonalne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Specjalista ds. finansowych 2020 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

———————–

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu– poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BHP I PPOŻ.

miejsce pracy:   Zawiercie 

 

 Opis  stanowiska:
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków służby BHP wynikających z przepisów prawa pracy
 • kontrole wydziałów Spółki w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników firmy oraz podwykonawców
 • udział w procesie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją z zakresu BHP (instrukcje, regulaminy, procedury)
 • sporządzanie analizy wypadków za dany rok
 • prowadzenie zapisów w bazach związanych z BHP – GUS (statystyczna karta wypadku i sprawozdanie o warunkach pracy)
 • prowadzenie postępowania powypadkowego oraz dokumentowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z wymaganiami przepisów oraz wewnętrznymi procedurami i standardami
 • sporządzanie wniosków do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej,
 • współpraca z pozostałymi działami w celu promowania i podejmowania działań prewencyjnych naprawczych i korygujących w obszarze BHP
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP
 • doświadczenie zawodowe min. 2 letnie na podobnym stanowisku w firmie z branży odlewniczej lub innej produkcyjnej przemysłu ciężkiego
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z obszarem BHP i ochroną p.poż\znajomość wymagań dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, z uwzględnieniem dyrektyw 2006/42/WE oraz 2009/104/WE
 • mile widziane uprawnienia Audytora ZSZ, Inspektora ochrony p. poż, Instruktora pierwszej pomocy
 • znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) na poziomie bardzo dobrym
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, systematyczność, sumienność-duża dyscyplina pracy
 • umiejętność pracy w stresie, kreatywność, zdolność przekonywania
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, również współpracy z ludźmi na różnych szczeblach zarządzania
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku,
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie,
 • dobre warunki ubezpieczenia,
 • pakiet socjalny
 • profesjonalne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Specjalista ds. bhp i ppoż. 2020 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

———————–

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu– poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

 

miejsce pracy:   Cała Polska

 

 Opis  stanowiska:
 • aktywne, mobilne  pozyskiwanie nowych klientów oraz  kanałów dystrybucji,
 • nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji biznesowych,
 • realizacja wyznaczonych  celów i  planów sprzedażowych,
 • organizacja spotkań z klientami,  prezentacja ofert,
 • monitorowanie potencjału klientów na rynku,
 • bieżąca analiza konkurencji,
 • kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • raportowanie aktywności, sprzedaży oraz informacji o potrzebach klientów,
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe,  mile widziane techniczne),
 • min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku ,
 • realizacja  bardzo częstych,   samodzielnych wyjazdów,
 • wysoka  motywacja do pracy w sprzedaży,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • pozytywne nastawienie na realizację powierzonych zadań,
 • komunikatywność,
 • umiejętność budowania relacji z innymi,
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży  B2B,
 • mile widziana znajomość branży odlewniczej,
 • mile widziana znajomość j. angielskiego,
 • czynne prawo  jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku,
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie,
 • dobre warunki ubezpieczenia,
 • pakiet socjalny
 • profesjonalne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Przedstawiciel handlowy 2019 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

 —————————

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu– poszukuje kandydatów na stanowisko:

HANDLOWIEC

 

miejsce pracy:   Zawiercie

 

 Opis  stanowiska:
 • pozyskiwanie nowych klientów krajowych i zagranicznych   w obszarze produkcji odlewów maszynowych
 • nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji biznesowych
 • budowa i rozwój sieci sprzedaży odlewów maszynowych
 • realizacja wyznaczonych  celów i  planów sprzedażowych
 • organizacja spotkań z klientami w kraju i za granicą
 • monitorowanie potencjału klientów  w obszarze rynku odlewów maszynowych
 • bieżąca analiza konkurencji  na  rynku odlewów maszynowych
 • kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku firmy
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe,  mile widziane techniczne)
 • min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wysoka  motywacja do pracy w sprzedaży
 • dyspozycyjność
 • umiejętności negocjacyjne
 • komunikatywność
 • umiejętność budowania relacji z innymi
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży  B2B
 • mile widziana znajomość branży odlewniczej
 • warunek konieczny:   bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • czynne prawo  jazdy kat. B
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • pakiet socjalny
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Handlowiec 2019 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

 —————————

 

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu– poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI

 

miejsce pracy:   Zawiercie

 

Opis stanowiska:
 • zarządzanie pracą działu kontroli jakości oraz laboratoriów
 • kontrola przebiegu procesu produkcyjnego w zakresie wypracowywania wewnętrznych norm jakościowych
 • organizacja wstępnej, międzyoperacyjnej i końcowej kontroli wyrobów i surowców
 • nadzorowanie procesu pobierania prób materiałów, wykonywania badań fizykochemicznych materiałów i produktów
 • zatwierdzanie raportów analitycznych dla materiałów wyjściowych do produkcji, produktów pośrednich oraz wyrobów gotowych
 • opracowywanie i wdrażanie procedur operacyjnych kontroli jakości
 • optymalizacja procesów skierowana na wzrost efektywności produkcji oraz informacji o potrzebach klientów
 • praktyczna analiza reklamacji zgłaszanych przez klientów, usuwanie ewentualnych przyczyn, wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości produktów
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie badań fizykochemicznych, wytrzymałościowych itp.
 • uczestniczenie w audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ( odlewnictwo, metalurgia)
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze kontroli jakości
 • znajomości narzędzi jakościowych
 • pozytywne nastawienie na realizację powierzonych zadań
 • komunikatywność
 • konsekwencja w działaniu
 • mile widziana znajomość branży odlewniczej
 • wymagana dobra znajomość j. angielskiego
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Kierownik Kontroli Jakości 2019 na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

 Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

 —————————

 

Odlewnia Zawiercie  S.A. w Zawierciu – poszukuje kandydatów na stanowiska robotnicze na Wydziale Odlewni:

 

miejsce pracy:   Zawiercie

 

Opis  stanowiska:
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu produkcji odlewów
 • dbanie o jakość prowadzonego procesu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności pracy
 •  obsługa maszyn i urządzeń odlewniczych
 • zapewnienie ciągłości pracy maszyn wraz z prawidłowym ustawieniem parametrów pracy
 • segregacja gotowych wyrobów
 • odpowiedzialność za realizację założonych planów produkcyjnych
Wymagania:
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych
 • chęć do podjęcia pracy w systemie zmianowym
 • uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi / widłowymi /
 • pozytywne nastawienie do pracy
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne  zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie,
 • fundusz socjalny / dofinansowanie organizacji świąt, wypoczynku dzieci,  wczasy pod gruszą
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • pracę w stabilnej  firmie będącej liderem na rynku

 

Kandydatów  prosimy   o składanie   CV  osobiście, w siedzibie firmy w Zawierciu, ul. Leśna 10 lub na  adres mailowy  : rekrutacja@eeodlewnia.pl;    

 

Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

 —————————

Odlewnia Zawiercie S.A. w Zawierciu – poszukuje kandydatów na stanowisko: Ślusarz / ślusarz remontowy

 

miejsce pracy:   Zawiercie 
 
Opis  stanowiska:
 • utrzymywanie w sprawności urządzeń i maszyn produkcyjnych
 • szybkie i skuteczne eliminowanie zagrożeń awaryjnych, usuwanie bieżących usterek i nieprawidłowości w pracy urządzeń
 • identyfikowanie i diagnoza uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji, po zdiagnozowaniu wymiana uszkodzonych elementów i zespołów, regulacja
 • naprawa maszyn  i urządzeń  poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych)
 • samodzielna praca na maszynach frezarskich i tokarskich
 • wykonywanie detali zgodnie z rysunkiem technicznym, kontrola jakości produkowanych części
 • prowadzanie przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac
 • tworzenie zapotrzebowań na niezbędne części zamienne oraz materiały techniczne konieczne do właściwego funkcjonowania podległych urządzeń i instalacji
 • definiowanie i eliminacja wszelkich nieprawidłowości sprzecznych  z zasadami BHP

 

Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe – obróbka skrawanie lub mechanika
 • minimum 2 letnie doświadczenie w  zakresie  napraw maszyn i urządzeń w obszarze utrzymania ruchu
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz czytania schematów
 • znajomość rysunku technicznego
 • znajomość zagadnień związanych z naprawą maszyn i urządzeń
 • znajomość układów przeniesienia napędów
 • znajomość podstaw hydrauliki siłowej i pneumatyki
 • pomocna znajomość  obsługi  urządzeń pomiarowych
 • mile widzialne uprawnienia: spawanie gazowe /także inne: spawanie elektrodą otuloną, metodą MIG
 • przestrzeganie zasad i standardów BHP przyjętych w zakładzie
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność,  dokładność oraz koncentracja

 

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • fundusz socjalny / dofinansowanie organizacji świąt, wypoczynku dzieci, wczasy pod gruszą itp.
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • pracę w stabilnej firmie będącej liderem na rynku
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Ślusarz 2019  na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.

 

—————————

Odlewnia Zawiercie S.A. w Zawierciu – poszukuje kandydatów na stanowisko: Mechanik Urządzeń Hydraulicznych

 

miejsce pracy:   Zawiercie 
 
Opis  stanowiska:
 • utrzymywanie w sprawności urządzeń i instalacji chłodzących wodnych, wymienników ciepła, agregatów pompowych, chłodni wentylatorowych
 • bieżąca konserwacja instalacji wodnych, sprężonego powietrza, olejowych i sanitarnych
 • szybkie i skuteczne eliminowanie zagrożeń awaryjnych, usuwanie bieżących usterek i nieprawidłowości w pracy instalacji i urządzeń
 • identyfikowanie i diagnoza uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji, po zdiagnozowaniu wymiana uszkodzonych elementów i zespołów, regulacja
 • naprawa instalacji i urządzeń  poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych)
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac
 • tworzenie zapotrzebowań na niezbędne części zamienne oraz materiały techniczne konieczne do właściwego funkcjonowania podległych urządzeń i instalacji
 • definiowanie i eliminacja wszelkich nieprawidłowości sprzecznych  z zasadami BHP
Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe
 • minimum 2 letnie doświadczenie  w obszarze utrzymania ruchu
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną urządzeń oraz czytanie schematów
 • znajomość rysunku technicznego
 • znajomość zagadnień związanych z naprawą instalacji chłodzących wodnych, wymienników ciepła, agregatów pompowych, chłodni wentylatorowych
 • znajomość podstaw hydrauliki siłowej i pneumatyki
 • doświadczenie w zakresie konserwacji instalacji hydrauliki siłowej  oraz pneumatycznej
 • wymagane uprawnienia: spawanie gazowe
 • przestrzeganie zasad i standardów BHP przyjętych w zakładzie
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność,  dokładność oraz koncentracja
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • fundusz socjalny / dofinansowanie organizacji świąt, wypoczynku dzieci, wczasy pod gruszą itp.
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • pracę w stabilnej firmie będącej liderem na rynku
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV wpisując w tytule:  Hydraulik 2019  na adres:   rekrutacja@eeodlewnia.pl;

 

Jednocześnie,  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  i  przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej  rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji   – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.  Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO.