Profil działalności

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowewykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw:

 • ciągliwego,
 • spawalnego,
 • sferoidalnego.

Produkuje ponad 600 typowymiarów łączników z przeznaczeniem do stosowania w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania i instalacjach gazowych:

 • wymiary: od 1/4 do 4.

Spółka produkuje także odlewy kooperacyjne z żeliwa ciągliwego białego, spawalnego, wermikularnego i sferoidalnego. Odbiorcy Odlewni:

 • przemysł motoryzacyjny,
 • energetyka,
 • górnictwo,
 • przemysł maszynowy,
 • kolejnictwo.

Odlewnia Zawiercie świadczy również usługi:

 • badań laboratoryjnych,
 • analizy chemicznej złomu żeliwa, złomu stalowego i cynku (analiza spektralna),
 • badań wytrzymałościowych i metalograficznych,
 • określania własności materiałów i mas formierskich,
 • pomiarów sprzętem kontrolno – pomiarowym,
 • sprawdzenia (akceptacji) sprzętu kontrolno – pomiarowego,
 • cynkowania ogniowego odlewów,
 • obróbki mechanicznej (gwintowanie 1/4 ÷ 4).