Laboratoria

Zespół Laboratoriów Analitycznych wykonuje:

 • badania materiałów do produkcji przychodzących do zakładu,
 • badania dla potrzeb sterowania procesem produkcyjnym i jego kontroli,
 • badania wyrobów gotowych,
 • analizy składu chemicznego żeliw,
 • analizy roztworów trawiących i topnika,
 • analizy składu atmosfery pieców żarzalniczych.

Laboratorium Ochrony Środowiska wykonuje:

 • analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków.

Laboratorium Dostaw Materiałowych i Wytrzymałości wykonuje:

 • badania materiałów i narzędzi dostarczanych do produkcji,
 • badania dostaw złomu stalowego,
  • wytrzymałość na rozciąganie Rm,
  • wydłużenie A,
  • twardość HB,
  • udarność,
 • badania wytrzymałości osprzętu elektroenergetycznego.

Laboratorium Metalograficzne:

 • określa mikrostruktury na odlanych próbkach wytrzymałościowych oraz w wyrobach gotowych,
 • wykonuje dokumentację fotograficzną zgładów metalograficznych,
 • opisuje struktury badanych gatunków żeliw.

Laboratorium Pomiarów wykonuje:

 • pomiary i sprawdzanie sprzętu kontrolno – pomiarowego,
 • pomiary dostaw narzędzi do produkcji,
 • pomiary oprzyrządowania odlewniczego i obróbczego, nowego lub regenerowanego,
 • pomiary wyrobów zgodnie z warunkami odbioru ustalonymi z odbiorcą i pomiary kontrolne w zakresie wymiarowym,
 • kontrolne pomiary grubości powłoki cynkowej.

 

LABORATORIA

 

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA KARL ZEISS