Deklaracje Właściwości Użytkowych

ŁĄCZNIKI ŁĄCZNIKI SPECJALISTYCZNE REJESTR KDWU
 Kolana i Łuki

 
nr deklaracji: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 37, 43

 Komplety do połączeń pomp

nr deklaracji 1P

 Rejestr wydanych Deklaracji
Właściwości Użytkowych
Trójniki i Czwórniki

nr deklaracji: 4, 5, 8, 34, 38 ,39 ,40

Łączniki do gazu

nr deklaracji: 1G, 2G

Złączki

nr deklaracji: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 44, 45

Przeciwnakrętki

nr deklaracji: 23

Zaślepki i Korki

nr deklaracji: 20, 21, 22

Dwuzłączki

nr deklaracji: 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33

Kryzy

nr deklaracji: 41, 42