Dla Akcjonariuszy


Statut Spółki


Pobierz Statut


Ogłoszenia wymagane prawem i statutem


Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji 21.09.2020

Zawiadomienie akcjonariuszy OZ o ZWZA – 21.09.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 19.10.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji- 10.11.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji- 27.11.2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji- 18.12.2020

 


Zarząd


Chang Cheng

Prezes Zarządu
tel. +48 32 67 18 246

changcheng@eeodlewnia.pl


Kontakt dla Akcjonariuszy


 

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna

42-400 Zawiercie, ul. Leśna 10

https://eeodlewnia.pl/

NIP: 649-00-00-883 | REGON: 272440739 | KRS 0000077152,

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 21 894 000,00 zł opłacony w całości.

akcjonariusze@eeodlewnia.pl