Fundusze Europejskie

Odlewnia Zawiercie S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Innowacyjny system czynnej optymalizacji jakości masy formierskiej”

Wartość projektu: 2 658 685,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 361 427,20 zł

Opis projektu

Projekt dotyczy prac B+R związanych z budową innowacyjnego systemu optymalizacji jakości i zarządzania parametrami fizycznymi masy formierskiej używanej do wykonywania form piaskowych do odlewania żeliwa białego, szarego oraz sferoidalnego.
Opracowany system umożliwi:
– kontrolę parametrów masy formierskiej w czasie rzeczywistym,
– automatyczne pobieranie próbek badawczych oraz ich badanie bez udziału czynnika ludzkiego,
– regulację masy formierskiej zgodnie z zadanymi wartościami,
– obniżenie materiałochłonności i energochłonności procesu oraz zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Zakres prac obejmuje:

1. budowę prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych poprzez implementację w posiadanych ciągach technologicznych szeregu czujników, dozowników, a także systemu automatycznego pobierania próbek badawczych, a następnie
2. przeprowadzenie testów i prac optymalizacyjnych systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i warunkach rzeczywistego wykorzystania