OFERTA PRACY

Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu, zatrudni pracowników na stanowiska robotnicze, w zawodach:

  • szlifierz,
  • gwinciarz,
  • operator maszyn i urządzeń,
  • kontroler jakości,
  • ładowacz,
  • konserwator łączników,
  • ślusarz,
  • ślusarz remontowy,
  • kierowca wózka.

mieszkających w Zawierciu lub okolicach – pragnących związać swoją przyszłość zawodową z naszym przedsiębiorstwem.
Kandydatów prosimy o składanie życiorysu i kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub posiadane uprawnienia,
w Dziale Personalno-Organizacyjnym Spółki – osobiście pod adresem: 42-400 Zawiercie; ul. Leśna 10 lub mailowo na adres: sekretariat@eeodlewnia.pl;

 

Prosimy jednocześnie o zawarcie w przekładanych dokumentach adnotacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.)